Doneer vandaag!

Investeer in kennis!

Kippen

Eieren

%

Geïnvesteerd in Liberia

Ook  jij kan helpen

Doneer
Kom in aktie

Met landbouw een einde maken aan honger en armoede in Liberia

Het team van Stepping Stone Liberia werkt in de ver afgelegen en geisoleerde provincie Rivercess, Liberia / West-Afrika. Daar is traditionele landbouw de enige bron van overleven. Boeren, of liever gezegd boerinnen, want zij doen het fijne werk, zijn meestal nooit naar school geweest en hebben geen kennis van moderne landbouwpraktijken. Hun agrarische activiteiten leveren dan ook amper voldoende op voor eigen voedselzekerheid, laat staan voor aanvullend inkomen t.b.v. schoolgeld of medische zorg.

Over ons

In 2011 is de Stichting Stepping Stone Liberia in het leven geroepen. De initiatiefnemers zijn van mening dat het meest effectieve antwoord op de bestrijding van armoede in Liberia ligt in het investeren in ondernemerschap in landbouw en kleinschalige veeteelt. Zij richt zich hierbij uitdrukkelijk op vrouwen en jongeren. Wij werken hierin intensief samen met studenten en ex-studenten van de landbouw hoge school uit Buchanan. Zij staan aan de basis van alle onze programma’s . Als tegenprestatie ondersteunen wij hen met hun schoolgeld. Een echte win-win.

Impact van uw gift

Met uw gift kunnen wij samen met de inwoners van Rivercess , door middel van projecten gericht op landbouw en kleinschalige veeteelt , bouwen aan economische empowerment.
Een toekomst met werkgelegenheid en voedselzekerheid met als gevolg een toekomst voor de kinderen van Rivercess

Stepping Stone

Wij bieden boerinnen en jongeren een stepping stone (opstapje) . We bieden hen training en coaching, toegang tot goed plantmateriaal, goed gereedschap en bouwen met hen een brug naar de markt. We verbinden de stepping stones, delen kennis en zoeken samen naar oplossingen voor logistieke uitdagingen en voorkomen van bederf.

Onze projecten

 

Kies eieren voor je geld

Waarom dit programma? 

Dit  programma biedt kinderen toegang tot onderwijs.

Binnen dit programma volgen lokale vrouwen een trainingsprogramma op het gebied van kippenhouderij . Na de training doen ze werkervaring op bij de door SSL lokaal opgezette model kippenfarm (social enterprise) welke wordt gerund door studenten van de landbouwhogeschool. 

Vervolgens gaan ze zelf als kippenboerin aan de slag. De eieren worden  collectief verkocht en door de opbrengst kunnen kinderen naar school.

Cassave 

Waarom dit programma?

Het cassava programma ondersteunt gemeenschappen in het vergroten van de opbrengsten per hectare middels training en beter plantmateriaal. En om bederf te voorkomen ondersteunen we met opzetten van werkplaatsen waar de wortels kunnen worden verwerkt tot meel (gari). Gevolg meer opbrengsten, minder transportkosten en minder bederf!

Investeren in ambitie

Waarom dit programma ?

Boerinnen en boeren die ambitie en doorzettingsvermogen tonen ondersteunen we om de stappen te kunnen zetten richting een eigen bedrijfje in landbouw of kleinschalige veeteelt. Een bedrijfje dat vervolgens weer werkgelegenheid kan bieden voor anderen.

Thank You to Our Partners & Sponsors

Van de MRC-Holland Foundation in Amsterdam, verbonden met het DNA diagnostiek bedrijf MRC Holland, ontvingen wij wederom dit jaar een geweldige donatie van € 10.000. Wij bedanken hen voor het in ons gestelde vertrouwen. Dankzij hun steun hebben wij samen met de lokale boeren en boerinnen al heel veel stappen kunnen zetten richting een betere toekomst voor hen en de kinderen.