• Met landbouw een einde maken aan honger en armoede in Liberia

    Het team van Stepping Stone Liberia werkt in de ver afgelegen en geisoleerde provincie Rivercess, Liberia / West-Afrika. Daar is traditionele landbouw de enige bron van overleven. Boeren, of liever gezegd boerinnen, want zij doen het fijne werk, zijn meestal nooit naar school geweest en hebben geen kennis van moderne landbouwpraktijken. Hun agrarische activiteiten leveren dan ook amper voldoende op voor eigen voedselzekerheid. laat staan voor aanvullende inkomen t.b.v. schoolgeld of medische zorg.

  • Kennis van landbouw speelt op het platteland van Liberia een cruciale rol in het proces van economische ontwikkeling, in  voedselzekerheid en duurzame vermindering van armoede en honger. 

     

    Lees meer

  • Naast kennisoverdracht van hedendaagse landbouwpraktijken, ontvangen boerinnen een basistraining in ondernemerschap: van risicospreiding door diversiteit van teelten tot innovatie van landbewerking.

  • We voorzien in opslag en transport van landbouwproducten zodat boerinnen verzekerd zijn van toegang tot de markt, van regelmatige inkomsten.

  • Met landbouw een einde maken aan honger en armoede in Liberia