Onze doelen

Stepping Stone Liberia

 

Geschiedenis

Stepping Stone Liberia (SSL) werd in 2011 opgericht door een gedreven echtpaar uit ‘s-Hertogenbosch, door Sascha Harding en haar Liberiaanse partner Diah Kahn.

Diah is midden negentiger jaren uit Liberia gevlucht voor de burgeroorlog en studeerde aan de HEAO in Utrecht. Samen willen zij een bijdrage leveren aan armoedebestrijding in Rivercess, een zeer geisoleerde en dunbevolkte provincie in de binnenlanden van Liberia. Daar onbreekt structurele hulpverlening van overheid en van nationale en internationale hulporganisaties.

Ons doel en onze aanpak

SSL wil de economische positie van de inwoners in Rivercess verbeteren door het ontwikkelen en bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in de landbouw.

Daarom investeren we in:

- verhoging van de productiviteit van lokale agrarische ondernemers
  door kennisoverdracht, kennisdeling en kredietverlening
- facilitaire dienstverlening en ketenontwikkeling ter bevordering van
  resp. productiviteit en verkoop
- verwerking van landbouwproducten ten behoeve van aanvullende
  werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen en voor het creëren
  van toegevoegde waarde

Organisatie

Naast een klein en slagvaardig bestuur in Nederland beschikt SSL over een lokaal bestuur in Liberia met deskundigen op het gebied van landbouw en ontwikkelingshulp die ter plaatse over relevant netwerk beschikken en verantwoordelijk zijn voor de operationele zaken. Het bestuur in Nederland bepaalt op hoofdlijnen de strategie en zorgt voor fondsenwerving.

Projecten en voortgang 

Gezamenlijk hebben we tot nu toe de volgende projecten gerealiseerd:

- de bouw en inrichting en organisatie van een zeer goed geoutilleerde gereedschapsbibliotheek waar boeren uit de regio tegen een kleine vergoeding werktuigen kunnen huren ter bevordering van hogere productie
- het werven van een lokale landbouwkundige die zorg draagt voor kennisoverdracht, met name op het gebied van cassaveteelt
- de pacht van 10 hectare landbouwgrond voor een symbolisch bedrag van een Euro; de overeenkomst kan, voor hetzelfde bedrag, worden uitgebreid van 10 naar 80 hectaren en de termijn van 10 naar 30 jaar
- de financiering van een commerciele groothandel in groenten en fruit in Monrovia welke de logistiek en verkoop van landbouwproducten uit de regio zal verzorgen inclusief de aanschaf van een vrachtwagen
- in de startfase, 2011-2013, hebben we, als test een aantal individuele ondernemers in landbouw en visserij geholpen met hun ontwikkeling naar commercieel ondernemerschap

De volgende projecten zijn in ontwikkeling en zullen nog in 2015 worden gerealiseerd:

- het opzetten van een mobiel kenniscentrum in de vorm van een reizende landbouwdeskundige die in de regio per dorp workshops gaat verzorgen over hoe duurzaam productiviteit en kwaliteit in de landbouw te verhogen
- de aanleg van demonstratievelden voor teelt van cassava en lokale groenten om zo boeren te overtuigen van de voordelen van het gebruik van moderne landbouwtechnieken.

Voor 2016-2020 voorzien we (beperkte) mechanisering van grotere landbouwprojecten, geografische uitbreiding van ons werkterrein, en het bevorderen van ondernemerschap bij kleinschalige landbouwgerelateerde bedrijven en visserij. Daarnaast streven we ernaar de inkomsten van boeren in de regio te verhogen door lokale verwerking van cassava tot producten met toegevoegde waarde. 

Statuten, ANBI beschikking, KvK registratie, folder en beleidsplan

Statuten

ANBI beschikking

KvK registratie

Folder 2017  |  Folder printversie
Inlegveld Folder ds Pierson College

Beleidsplan

 

 

 

Missie en Doelstellingen

                      "Het terugdringen van de armoede is niet iets wat deze regering alleen
kan doen. De private sector - grote en kleine bedrijven- zijn de motor
voor groei en werkgelegenheid. Onze mensen moeten kansen grijpen.  
Ik weet zeker dat zij dit ook zullen doen"

(Quote former Liberia president)

Missie & Doelstellingen

SSL wil de economische positie van de inwoners in Rivercess verbeteren
door het ontwikkelen en bevorderen van ondernemerschap en
werkgelegenheid in delandbouw.

Daarom investeren we in:

 • - verhoging van de productiviteit van lokale agrarische ondernemers
    door kennisoverdracht, kennisdeling en kredietverlening
 • - facilitaire dienstverlening en ketenontwikkeling ter bevordering van
    resp. productiviteit en verkoop
 • - verwerking van landbouwproducten ten behoeve van aanvullende
    werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen en voor het creëren
    van toegevoegde waarde