Nieuws

Opnieuw samenwerking met stichting Wilde Ganzen

 

Al eerder berichtten we over het opzetten van zogenaamde kennishutten in de regio Rivercess. Deze door SSL geïnitieerde manier van kennisdeling is niet onopgemerkt gebleven. De stichting Wilde Ganzen is erg enthousiast over onze aanpak wat geleid heeft tot een hernieuwde samenwerking: SSL en de Wilde Ganzen gaan samen ‘on tour’!

 

In het project ‘The Knowledge Tour’ reizen we naar dorpen in Rivercess om daar kennishutten op te zetten. In de al aanwezige plaatselijke ‘pallava’ hutten (bestaande ontmoetingsplaatsen in elk dorp) verzorgt een landbouwkundige training op maat en kennisdeling voor en met de lokale boeren en boerinnen. Onze trainer kan al direct op pad met de inmiddels aangeschafte motor!

Omdat nog niet alle fondsen geworven zijn moeten we nog even aan de slag maar met de komst van Wilde Ganzen is elke opgehaalde euro ineens € 1.50 waard! Help ook mee om dit mooie project op te kunnen starten en maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL44RABO0160731658 t.n.v. SSL o.v.v. Project Knowledge Tour.

Want hoe groot of klein uw donatie ook is, voor ons is deze nog eens anderhalf keer zo waardevol als gewoonlijk!

 

Eerste workshop voor de jeugd


In juni 2015 heeft in samenwerking met de lokale school de eerste workshop plaatsgevonden op de nieuw opgezette proefvelden. Onder leiding van Paye, de landbouwkundige van SSL, worden de leerlingen bewust gemaakt van de kracht en toekomst van landbouw.

Cassave en peper


Het regenseizoen is in volle gang. De cassave groeit als kool en het belooft een mooie oogst te worden begin 2016. Intussen zijn de pepers klaar om geoogst te worden. Na wieden, wieden, wieden wordt het de komende periode plukken, plukken, plukken. We werken nu hard aan een drooghut waar de pepers eerst gedroogd en vervolgens verpakt worden.

 

Door onze succesvolle aanpak weten steeds meer boeren en boerinnen SSL te vinden. De gereedschapsbibliotheek is ook al een echt meeting point. Met de officiële opening in november zal de bekendheid en daarmee de functie van de bibliotheek nog verder groeien. Bovendien is het terrein rondom de Gereedschapsbibliotheek inmiddels vrijgemaakt voor aanplanten van verschillende gewassen die onder meer gebruikt gaan worden voor schoolmaaltijden op de lokale school.

Kortom, er gebeurt van alles!

 

Gereedschapsbibliotheek, cassave en peperplantjes, bezoek DADTCO


Wat is er hard gewerkt in RiverCess: na enige vertraging door de ebolacrisis is het nu met volle gang vooruit!

De groothandel van Uncle Dash kon direct aan de slag. Nadat alle papieren waren geregeld zijn de gereedschappen afgeleverd bij de gereedschapsbibliotheek. Daarna direct weer terug, nu naar Kak (City) want het land was inmiddels plantklaar maar om te kunnen planten moest er een volle truck cassave stokken 4 uur verderop worden gehaald.

De lokaal opgezette peperkraambedden die voor extra werkgelegenheid en inkomsten zorgen, gaven een zeer goede opbrengst aan peperplantjes. Zoveel zelfs dat een aantal lokale boeren in de omgeving ook direct een deel konden uitzetten op de eigen farms.

En toen kon het planten beginnen, een hele klus op 12 hectare grond. De vrouwen, want planten is in RiverCess een vrouwentaak, en jeugd hebben enorm hard gewerkt. Onder leiding van onze landbouwkundige Paye werd uitleg gegeven over planttechnieken en onderhoud. Medio mei zat alles in de grond, 8 hectare cassave en 67.000 peperplantjes. De eerste peperoogst wordt eind augustus verwacht. Op de cassave moeten we iets langer wachten, namelijk tot november 2015.
De komende periode staat in het teken staan van onkruid wieden, weer wieden en nog eens wieden want door de start van het regenseizoen groeit alles enorm snel. Daarnaast worden nog aanvullende gewassen geplant, speciaal voor de schoolmaaltijden voor de kinderen van de lokale school.

Naast onderhoud van de proeftuinen gaat Paye voorbereidingen treffen voor de kennishut-bijeenkomsten die eind van het jaar van start gaan. En last but not least wordt de gereedschapsbibliotheek verder geoperationaliseerd: de inrichting van de bibliotheek en vooral ook in samenwerking met gered gereedschap een mooie plek creëren voor de timmerwerkplaats.

 

 

Bericht van Diah

 

Een goede oogst begint met goed zaaigoed, dat heb ik inmiddels geleerd van zowel onze enthousiaste voorzitter in Nederland (die inmiddels een aardige expertise over cassaveteelt heeft opgebouwd) , alsook van Paye onze landbouwkundige in Liberia.

Dus kwamen de contacten die we hebben opgebouwd in Liberia met het Ministerie van Landbouw via onze lokale voorzitter Harry Wonyene goed van pas.
Het vinden van kwalitatief hoogwaardige cassavestokken is immers niet makkelijk in Liberia, zeker niet zo kort na de ebolacrisis. Maar het is gelukt. Via het ministerie kwamen we in contact met Samjac. Samjac ondersteund lokale boeren met training en zaden, voornamelijk rijst en cassave.

Zo konden we tegen een goede prijs de kwaliteit krijgen waar we naar op zoek waren. En kwaliteit en duurzaamheid zijn kernbegrippen bij SSL. Geladen met een volle truck vertrokken we richting Rivercess, het planten kon beginnen. 

 

 

 

Bezoek DADTCO

 

Via Fred van der Kraaij, lid van onze Raad van Advies, is SSL in contact gekomen met Peter Bolt, directeur-eigenaar van de Dutch Agricultural Developement & Trading Company BV.

DADTCO is een Nederlands bedrijf dat dankzij een aantal revolutionaire innovaties een vooraanstaande plaats inneemt in de verwerking van cassave in West Afrika. In hun missionstatement, over wat zij als hun roeping zien, staat: “To initiate cassava revolution in Africa.” En omdat kennisoverdracht op agrarisch gebied, en met name cassava, ook centraal staat in de aanpak van SSL, was een ontmoeting met Peter Bolt een uitgelezen kans onze kring van adviseurs uit te breiden.

Wij wilden wat meer weten over de teelt van cassava en leerden dat het geheim van het succes in de opbrengst van cassava niet zozeer gelegen is in de teelt maar veel meer in een snelle verwerking na de oogst. Want al twee dagen na de oogst neemt de kwaliteit heel snel af. Voor boeren in afgelegen gebieden is verwerking een probleem. Dadtco heeft daar een oplossing voor gevonden door het ontwikkelen van mobiele verwerkingsinstallaties.

Belangrijkste resultaat van ons bezoek was dat Dadtco heeft toegezegd ons te willen adviseren over teelt en effectieve, kleinschalige verwerking. Met lokale verwerking kan waarde worden toegevoegd aan de exploitatie van cassaveteelt. En kunnen boeren hun inkomen substantieel vergroten.

Meer weten over Dadtco en hun manier van werken? Neem dan een kijkje op dadtco.nl. 

Truck is gearriveerd!

Daar is hij dan. Na een zeereis van drie weken langs diverse havens arriveerde de 4x4 DAF Truck, beladen met gereedschap, in de haven van Monrovia. Direct na aankomst kon Diah al kort een kijkje nemen bij de truck en de spullen. Daar wachtte een kleine teleurstelling: ergens onderweg had de truck de interesse gewekt bij voorbijgangers en is deze aan de zijkant opengebroken waarna enkele spullen zijn verdwenen. Eerst boos, dan teleurgesteld, maar we gaan verder. Wel even een extra bewakingsmannetje geregeld om erger te voorkomen...

En dan gaat het inklaren van start, altijd een hele uitdaging in Liberia. Tientallen loketten met lange wachttijden moeten worden afgewerkt. Maar het is gelukt Al na zeven dagen heeft Diah de truck en spullen uit de haven. Gezien de werkwijze van de haven in Monrovia een topprestatie!

Vervolgens is de truck op het bewaakte terrein van onze partner ULIC geparkeerd. Hier weer een rondgang langs verschillende loketten om registratie, nummerplaten en verzekeringen te regelen. Helaas is dat in Liberia niet met een druk op de knop via internet geregeld…
Nadat alle formaliteiten afgehandeld zijn en na het opmaken van de schade kunnen we dan eindelijk met volle vaart richting RiverCess om de spullen af te leveren bij de gereedschapsbibliotheek. Het eerste ritje van logistiek groothandelsbedrijf Uncle Dash Logistics is een feit!

 

Diah weer terug in Liberia

Op 13 februari vertrok ik weer richting Liberia. Ditmaal samen met Santje, voormalig bestuurslid en huidig adviseur van SSL. Santje gaat 4 maanden werken in Liberia voor ZOA en als haar tijd het toelaat zullen we zeker samen nog een tripje RiverCess maken.

De Ebola crisis lijkt in Liberia enigszins onder controle maar voorzichtigheid is nog steeds geboden. De scholen starten op en ook bedrijfjes openen weer hun deuren. Tja, Ebola heeft Liberia 10 stappen terug gezet. Als ik rondloop ben ik trots op de veerkracht van mijn landgenoten. Life goes on…

Ik was dan ook erg blij met eigen ogen te zien dat de activiteiten van SSL, zij het met een beetje vertraging, wel doorgang hebben gevonden. Onder leiding van Paye Gborma, de landbouwkundige verbonden aan SSL, is het land voor de proeftuinen en schooltuin in gereedheid gebracht. Het planten van de cassave kan beginnen!

 

Erkenning SSL door Ministerie van Landbouw Liberia

Het Ministerie van Landbouw monitort de activiteiten van lokale NGO's in Liberia die op het terrein van landbouw opereren. Op basis van hun bevindingen verlengen zij de vergunning.
Enkele weken geleden ontving het lokale bestuur het bericht dat SSL opnieuw recht heeft op de bevoegdheid vanwege haar activiteiten in RiverCess. Daar zijn we natuurlijk niet alleen trots maar ook blij mee omdat dit ons toegang geeft tot allerlei kennisinstituten. Diah, die onlangs weer is vertrokken naar Liberia, nam de oorkonde in ontvangst. 

Nieuw bestuurslid SSL

We zijn enorm blij en trots dat Theo van de Kamp, directeur van  http://www.mediativity.nl  het bestuur van Stichting Stepping Stone Liberia komt versterken. Theo zal de portefeuille Communicatie voor zijn rekening nemen en tevens een aandeel leveren in algemeen beleid en strategie. Wij kijken uit naar een zeer creatieve samenwerking. Theo welkom!

 

Gemeente 's-Hertogenbosch steunt project SSL

Op 24 september 2014 ontving SSL een cheque ter waarde van € 3810 voor het cassava project in Liberia.

Voor het 7de jaar stelt de gemeente 's-Hertogenbosch geld beschikbaar voor lokale initiatieven welke bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelen. Ook SSL viel dit jaar weer in de prijzen. Een enorme opsteker,  's-Hertogenbosch bedankt!

Bouw gereedschapsbibliotheek bijna afgerond

De activiteiten inzake de bouw van een gereedschapsbibliotheek lopen voorspoedig. Hierbij een impressie.

Dit project is een samenwerking met Wilde Ganzen.

Stepping Stone Liberia werft momenteel nog verderl fondsen om de gereedschapsbilbiotheek goed gevuld af te leveren. Hierbij kunnen wij alle hulp gebruiken. Kent u bedrijven of fondsen die ons hiermee zouden willen helpen? Wij horen dat erg graag!

 

Page 2 of 2